Zostań kompozytorem Dockera

Jest kolejne narzędzie które sprawia, że zabawa z Dockerem jest lżejsza niż mogłoby się wydawać. docker-compose sprawia, że piszesz definicję całego zestawu serwisów które będą między sobą współpracować i jest to zdecydowanie bardziej czytelne niż długi ciąg wywołania docker run....

Jak?

W skaucie będę miał MongoDB które będzie miejscem składownia definicji zadań dla skauta. Jak mogłaby wyglądać definicja takiego multiserwisu?

Co tu się dzieje

Aplikacja wystawia interfejs webowy. Na razie co prawda nie jest on podłączony ale na przyszłość jest gotowy. Endpoint działa na porcie 5000 i ten port jest przekazywany dalej na zewnątrz. Mongo także wystawia port TCP potrzebny do połączenia 27017. Teraz te 2 serwisy będą razem powstawać jako daemon gdy podamy komendę docker-compose up -d i razem znikać gdy je unicestwisz docker-compose down. Bardzo jest to sprytne. Wyobraź sobie bowiem że twoja aplikacja to nie 2 a 12 serwisów. Teraz cały ten technologiczny stos podnosisz jednym poleceniem! Super wygodne