Przygotuj Mongo oraz Ubuntowe dockerowanie

Skaut potrzebuje bazy mongoDB. Baza musi być odpowiednio przygotowana, musi np zawierać spreparowaną kolekcję. Przygotujemy ją poprzez przygotowawcze środowisko uruchomieniowe Docker.  Obraz dla ubuntu powstał także dlatego, by testować środowisko gdy Raspberrowej malinki nie ma przy mnie.

Obraz dla Ubuntu

Obraz dla Ubuntu – to środowisko na PC które obsługuje w moim wypadku silnik dockera – został przygotowany na podstawie oficjalnego obrazu mongo. Ten na komputerze klasy PC, w przeciwieństwie do Raspberry chodzi aż miło, oto definicja takiego obrazu wraz z przygotowaniem.

Co oznacza linijka mongo mongo < setupdb.js?

Skryptowanie w Mongo

Mongo udostępnia wygodne narzędzie klienckie - obsługę skryptów JS w Mongo Shell. Trochę więcej o tym tu w oficjalnej dokumentacji Mongo. Używając odpowiedniej składni jesteśmy w stanie wykonać większość zadań CRUD.  W skaucie wykonano następujące operacje na bazie

Zmieniliśmy bazę na skaut use scout a następnie pokazaliśmy i dodaliśmy nową kolekcję. Na tym lista dostępnych operacji się nie kończy. Zobacz tutaj, można np.

  • dodawać i modyfikować zawartość kolekcji
  • wykonywać administracyjne operacje
  • Miejsce dla ulepszeń

    Z pewnych przyczyn uruchomiony w dockerze daemon Mongo pozostawia plik tymczasowy *.sock, który nie pozwala na uruchomenie mongod kolejnym razem. Przydałoby się uniknąć tego brzydkiego kasowania pliku tymczasowego w definicji obrazu. Poza tym baza nie posiada na razie miejsca na definicje zadań dla skauta, będzie potrzeba definicja oraz testy (a jakże!), które to sprawdzają.