Mongo Python, Skaut pisze notatki

Nie ma nic bardziej trwałego niż dobra persystencja. Czy jesteś gotowy na łatwą niczym muśnięcie jednego importu instalację systemu persystencji w Twojej aplikacji? Importuj z
pymongo

Potrzeba biznesowa

Zrodziła się potrzeba. Mianowicie skaut pisze notatki. Idzie do strony internetowej, tam czyta zawartość artykułu. To już potrafimy. Ale chcemy być powiadamiani tylko o nowych artykułach prawda? Musimy sobie jakoś zapisać jak one działają.

Mongo driver, przeglądanie

Żeby ściągnąć Mongo do siebie idziesz do ściągalni, pobierasz i uruchamiasz, mongo już słucha.  Domyślnie jest to port 27017. Jak przeglądać zawartość bazy?   Zaraz zobaczysz screeny tej aplikacji, to proste Robomongo.  Super łatwe. Pobaw się, stwórz bazę „scout” i kolekcję „notes”, wtedy będziesz mógł odpalić testy integracyjne z notatkami.

Wołamy Mongo w Pythonie

Nic prostszego!

W powyższym zapisie odwołujemy się do klienta mongo, inicjalizowany bez parametrów domyślnie łączy się na naszą lokalną bazę. Tam wybieramy bazę o nazwie scout i kolekcję notes. Następnie pobieramy dokument o identyfikatorze zgodnie z parametrami funkcji find_one. Prawda że przyjemnie?

Postęp prac
Jesteśmy już w stanie:

  • powołać do życia skauta
  • poprosić o odczytanie artykułu ze strony
  • zapisać notatki

Na powyższe zadania zostały napisane testy integracyjne które znajdziesz w katalogu test_integration. Nie jest on odpalany przy standardowym „buildzie” aplikacji.

TU JEST REPO na GITHUBIE